Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Wedstrijd commissie Senioren/Ouderen:

 Functie:  Naam:  Telefoon:
 Voorzitter/Secretaris  B. Kleine  0528-272600
 Penningmeester  R. Keuning  0528-267438
 Commissie-lid  K. Rust  06-42080304
 Commissie-lid  P. de Haan(westrijdleider)  0528-268211
 Commissie-lid  H. Koekkoek  0528-268262 - 0648774218
 Commissie-lid  J. Ballast (ouderen)  -

 

Jeugd commissie:

 Functie:  Naam:  Telefoon:
 Voorzitter  P.Engels  0528-851145 - 06-30898366
 Commisie-lid  R. Okken  -
 Commisie-lid  K. Rust  06-42080304
 Commisie-lid  A. Kluin   06-22666090

 

Controle commissie:

 Functie:  Naam:  Telefoon:
 Ver. Controleur  Henk Derks  0528-273267

 

Commissie water en visstandbeheer:

 Functie:  Naam:  Telefoon:
 Visstandbeheer  Henk Derks  0528-273267

 

Redactie commissie:

 Functie:  Naam:  Telefoon:
 Clubblad  Allard Kikkert  06-28912378
 Clubblad  Albert vd Haar  0528-270304
 Website/Facebook  Kevin Rust  06-42080304