Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Met ingang van 2007 is het stelsel van visdocumenten veranderd


De veranderingen voor de sportvissers zijn niet heel groot. Wel is een verandering dat er altijd en overal een visvergunning van de visrechthebbende nodig is. In de meeste gevallen is dat een hengelsportvereniging. Maar het kan ook een gemeente of een beroepsvisser zijn. Alle leden van de aangesloten verenigingen krijgen een VISpas, jeugdVISpas of zeeVISpas. 

Deze worden via Sportvisserij Nederland aan onze vereniging verzonden. Op deze VISpas staan uw gegevens en de namen en logo's van de verenigingen die de G-3 vormen, dus ook ons logo van H.s.v. Het Vette Baarsje. Alle benodigde visdocumenten zullen door onze vereniging na tijdige ontvangst van de contributie aan u worden toegezonden. 

Wat betekent dit voor u als hengelaar.
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende ‘Lijsten van viswateren' is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst(en). Er is in ieder geval een landelijke lijst.  Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk. 

JeugdVISpas - Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels of op roofvis is er de jeugdVISpas.
De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Ook als een jeugdlid mee wil doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdVISpas nodig.
(verenigings)-Jeugdvergunning - Veel verenigingen hebben speciaal voor de jeugd een vergunning waarmee gevist mag worden met één hengel en beperkte aassoorten. Voor deze groep jeugdleden hoeft geen afdracht betaald te worden. Dit document zal door de vereniging zelf moeten worden gemaakt.
Jeugd onder begeleiding - Zoals altijd is ook hier een uitzondering op de regels. En die regel is dat altijd en overal een visvergunning nodig is. Behalve voor jeugd tot 14 jaar, vissend met één hengel onder begeleiding van een volwassene die wel in bezit is van een visvergunning. 

De zeeVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser die alleen in het zoute water vist. De zeeVISpas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig.
Een zeeVISpas (of VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.
KleineVISpas (basisvergunning) - Voor de sportvisser die nu alleen vist met de Sportvisakte komt er ook een vervangend document, als werktitel heeft deze de naam basisvergunning. Met de basisvergunning mag de sportvisser vissen met één hengel en beperkte aassoorten in een beperkt aantal wateren. Globaal hetzelfde als wat je nu mag als sportvisser in bezit van alleen een Sportvisakte. Dit beperkte aantal wateren staat ook in een 'Lijst van Viswateren'. Hierin staan zoveel mogelijk van de huidige openbare vaarwateren. Maar deze term zal in 2007 verdwijnen.
Let op!! met de kleine VISpas bent u geen lid van H.s.v. Het Vette Baarsje en mag U ook niet vissen in het verenigings water van onze vereniging.
Lid van meerdere verenigingen (Extra VISpas) - Diverse sportvissers zijn lid van meerdere hengelsportverenigingen. Hoeveel dit er precies zijn weet nog niemand. In het nieuwe stelsel hoeven deze sportvissers slechts bij één vereniging de landelijke afdracht te betalen, echter zal men bij elke vereniging afzonderlijk wel de VISPAS moeten betalen omdat deze ook als verenigingsvergunning geldt!! deze zal in de loop van 2008 aan de sportvisser door Sportvisserij Nederland worden terugbetaald! let wel! alleen de VISPAS wordt vergoed niet de verenigingscontributie!)op dit moment is men druk bezig om de sportvisser die bij meerdere hengelsportverenigingen zijn aangesloten in kaart te brengen en in de centrale ledenadministratie te verwerken.

Geen sportvisakte meer.
Na bovenstaand gelezen hebbend is het duidelijk dat de Sportvisakte per 01 januari 2007 niet meer bestaat. Hierdoor zullen de leden ook geen acceptgirokaart meer ontvangen om een sportvisakte aan te schaffen. 

Hier onder de meest 12 gestelde vragen en antwoorden 

01. Is er geen mogelijkheid om een vergunning voor heel Nederland te krijgen?
Helaas is het niet mogelijk om met één document in heel Nederland te vissen. Dat heeft te maken met eigendomssituaties. De eigenaar van de ondergrond is in de meeste gevallen eigenaar van het visrecht. En dat zijn dus heel veel verschillende eigenaren. Van particulieren, gemeenten, natuurorganisaties, provincies maar ook veel beroepsvissers. Deze eigenaren geven soms zelf een eigen schriftelijke toestemming( vergunning) voor dat specifieke water uit, maar in sommige gevallen worden ook geen vergunningen uitgegeven en mag je er gewoon niet vissen (privewater bijvoorbeeld). Gelukkig wordt een groot deel van de viswateren gehuurd door hengelsportverenigingen en -federaties die zijn aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Gezamenlijk hebben zij hun viswateren of delen ervan ingebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren van de VISPas. Deze Landelijke Lijst van Viswateren is in vergelijking met de Grote Vergunninglijst fors uitgebreid. Dat betekent dat 85% van alle wateren in Nederland hierin zijn opgenomen. En het streven is om de komende jaren nog veel meer wateren landelijke beschikbaar te krijgen voor de sportvissers 

02. Welke documenten heb ik nodig voor 2008?
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. De VISpas is de Sportvisakte, Grote Vergunning en verenigingsvergunning in één document. U krijgt daarbij lijsten van viswateren waar u mag vissen. U dient lid te worden bij een vereniging om de VISpas te bemachtigen. Als u nog geen lid bent van een vereniging, dan kunt u de VISpas komend jaar via een speciaal inschrijfformulier bestellen bij de hengelsportvereniging en de meeste hengelsportzaken.
Als u aleen met één hengel en aangewezen aassoorten op een aantal openbare vaarwateren vist dan heeft u alleen de Kleine VISpas (voorheen Sportvisakte) nodig, hiervoor betaalt de sportvisser €9,50. Als u geen lid bent van een hengelsportvereniging, maar wel een Sportvisakte heeft, ontvangt u eind november een acceptgiro van Sportvisserij Nederland voor toezending van de Kleine VISpas 2007. De Kleine VISpas is ook te koop op alle postkantoren. 

03. Heeft de sportvisser een Grote Visakte nodig voor het vissen met drie hengels?
Nee. Per 1 januari 2007 is de Grote Visakte uitsluitend bedoeld voor de beroepsvisserij. Sportvisserij Nederland gaat de Grote Visakte niet meer uitgeven, dit gaat het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij doen. De sportvisser heeft géén Grote Visakte meer nodig om met drie hengels te vissen. Ze hebben wel altijd een schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende nodig om met drie hengels te vissen. De 'drie hengelvergunning' wordt door een aantal verenigingen voor een beperkt aantal van hun wateren uitgegeven. Informeer bij de betreffende vereniging. 

04. Bij mijn vereniging moet ik toch de volledige contributie betalen, terwijl ik ook lid ben van een andere hengelsportvereniging?. Hoe zit dat?
Bij iedere vereniging waarvan u lid bent krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft u de landelijke afdracht te betalen. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn.
Om dit alles voor elkaar te krijgen wordt een centrale ledenregistratie ingevoerd. Daarvoor moeten bestanden van 1000 verenigingen worden samengevoegd. Daarbij gaat het nodige verkeerd. Dit komt mede doordat de NAW-gegevens van de sportvisser niet altijd juist geregistreerd staan. De bedoeling is om iedereen die teveel heeft betaald, begin volgend jaar, het teveel betaalde bedrag terug te storten. Tevens worden dan de gegevens kloppend gemaakt. Wij vragen u dus begrip voor deze tijdelijke vervelende situatie.
De afdracht aan de landelijke organisatie is €14,-. Dat is de oude afdracht aan de NVVS (€ 4,50) plus de Sportvisakte (€ 9,50). Bij een tweede lidmaatschap worden er slechts administratiekosten gerekend van €2,50. 

05. Mag ik met de Kleine VISpas op snoek vissen met een dode aasvis of kunstaas?
Nee. De dode aasvis of kunstaas is een aassoort dat niet is aangewezen door de minister van LNV. U dient hiervoor lid te worden van een vereniging. U ontvangt dan automatisch de VISpas. Let op: uitzonderingen zijn opgenomen in de Lijsten van Viswateren. Als u nog geen lid bent van een vereniging, dan kunt u eventueel de VISpas volgend jaar kopen bij de hengelsportvereniging en of hengelsportzaak. 

06. Hoe kan ik mijn automatische afschrijving voor de Sportvisakte stopzetten?
Als u lid bent van een hengelsportvereniging, hoeft u helemaal niets te doen. De VISpas krijgt u van uw vereniging. Uw automatische afschrijving voor de Sportvisakte wordt automatisch stop gezet. De Sportvisakte is samengevoegd met de vergunning van de vereniging tot de VISpas. 

07. Een jeugdige sportvisser wordt 14 in 2007, heeft hij een VISpas nodig?
Nee. De leeftijdsgrens voor jeugd is tot 14 jaar met als peildatum 1 januari. Als de jeugd dus 13 jaar of jonger is op 1 januari 2007 dan hebben ze nog geen VISpas nodig, wel een JeugdVISpas (of evt. jeugdvergunning). Als de persoon in de loop van 2007 14 wordt, blijft de JeugdVISpas geldig. Het jaar erna moet de VISpas worden aangeschaft. 

08. Hoe kan de sportvisser de VISpas, ZeeVISpas en JeugdVISpas krijgen?
Door lid te worden van een hengelsportvereniging SVBD! De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. De VISpas is de Sportvisakte, Grote Vergunning en verenigingsvergunning in één document. U krijgt daarbij lijsten van viswateren waar u mag vissen. Als u nog geen lid bent van een vereniging, dan kunt u de VISpas komend jaar via een speciaal inschrijfformulier bestellen bij de hengelsportvereniging en de meeste hengelsportzaken. Dit geldt zowel voor de VISpas, ZeeVISpas als de JeugdVISpas. De ZeeVISpas wordt voornamelijk uitgegeven door zoutwater verenigingen. 

09. Een sportvisser is reeds lid van een vereniging, hoe kan hij/ zij de VISpas krijgen?
Als u al lid bent van een vereniging, dan wordt u door onze vereniging aangeschreven om de contributie te betalen. Als u de contributie betaald heeft, dan krijgt u de VISpas automatisch van hen opgestuurd. 

10. Welke VISpas heb ik nodig voor het vissen op zee?
Het vissen op zee met een of twee hengels is nog steeds vrij. De zeeVISpas geeft echter exclusief toegang tot het Grevelingenmeer, het Veersemeer en bevat de spitvergunning. De ZeeVISpas is bedoeld voor mensen die enkel en alleen op zee vissen en lid zijn van een vereniging. Dezelfde zeevismogelijkheden zijn opgenomen in de VISpas. Met de zeeVISpas en/ of VISpas kun je eveneens deelnemen aan de officiële zeeviswedstrijden. 

11.  U heeft een VISPAS van een andere vereniging, mag u dan vissen in het verenigings water van Hett Vette Baarsje.
Ja u mag  u mag vissen in het viswater van onze vereniging, u ontvangt met de  VISPAS de Landelijke lijst van viswateren, zo kunt u precies nalezen waar u mag vissen en waar NIET!
Wel mag u met een vispas in het water van een andere vereniging vissen die is aangesloten bij een federatie  in de landelijke lijst van viswater die u ontvangt bij u vispas
Kijk voor dat u gaat vissen goed in de lijst van viswateren die u ontvangt van u vereniging waar u wel en niet mag vissen, dit voorkomt een bekeuring!!

 

In principe niet duurder

Eén van de uitgangspunten bij de veranderingen, van sportvisakte naar vispas, is dat het voor alle sportvissers in principe niet duurder wordt. De aangesloten sportvisser betaalt voor de vispas €9,50, die hij ook voor de Sportvisakte heeft betaald.
Voor vragen over de Vispas kunt u contact op nemen met Sportvisserij Nederland. Deze heeft een telefonische helpdesk waar u met al uw vragen terecht kunt: telefoonnummer 0900-2025358 (35 cent per minuut).
Algemene voorwaarden gebruik VISpas
De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet. Algemeen 1. In de wateren genoemd in deze Landelijke Lijst van Viswateren 2007-2009 mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. Deze Lijst van Viswateren zonder de vereiste Vispas, geeft geen enkel recht.
2. In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten.
3. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet of -indien bestemd voor eigen consumptie- direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).
Het is verboden: 4. De gevangen vis te verkopen.
5. Viswedstrijden te houden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende vergunning dient men het parcours vrij te houden.
6. De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag.
7. Op, aan of nabij het viswater meer dan 15 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben.
8. Te vissen of te voeren met gekleurde maden.
9. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.
10. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.
11. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn!
12. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen.
13. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft.
14. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten.
In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.
Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren direct ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de secretaris van de vereniging of bij de federatie in te leveren, onder opgave van reden van inname.
Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen, en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk, doch blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.
De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.
Bij een aantal wateren in deze lijst staat vermeld dat uitsluitend gevist mag worden met aangewezen aassoorten. U mag dan slechts de volgende aassoorten gebruiken: - Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden; - Worm en steurkrab; - Insektenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2.5 cm Meld visstroperij en illegale visserij Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle verdachte activiteiten op en aan het water aan onderstaand telefoonnummer/formulier van de Algemene Inspectie Dienst (AID) melden. Dan weten de opsporingsdiensten waar problemen optreden en kan er iets aan worden gedaan! Meldpunt visstroperij: tel 045 - 546 62 30 (AID)
Wettelijke regels voor visserij in de binnenwateren
De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hier beschreven.
Schriftelijke toestemming (Visvergunning) Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een vergunning beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de vergunning, waarmee u kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld. Gesloten tijd aassoorten Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist worden met: de worm (of een nabootsing daarvan), slachtprodukten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod tot 1 juli. Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld. Gesloten tijd vissoorten Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo'n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.
Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.
Minimummaten vissoorten Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water terugzetten.
Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.
Beschermde vissoorten In de Flora- en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten: gestippelde alver - beekprik - bermpje - bittervoorn - elrits - houting - meerval - grote modderkruiper - kleine modderkruiper - rivierdonderpad - rivierprik - steur. Meeneemverbod graskarper Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen. Verbod gebruik levend aas Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan. Nachtvissen In de maanden juni, juli en augustus mag er in de meeste wateren de hele nacht gevist worden. Buiten die maanden mag gevist worden vanaf één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. In sommige wateren mag ook buiten de periode van juni t/m augustus 's nachts worden gevist. Raadpleeg hiervoor de Lijst van Viswateren! Nachtvissen is niet toegestaan op het IJsselmeer en in de daaraan gelegen open havens. Ook voor het nachtvissen geldt dat deze vergunning nadere bepalingen kan geven.