Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Wedstrijdregelement Jeugd

1. Er word gevist met één hengel voorzien ven één enkelvoudige haak. Een extra hengel of topset met haak is toegestaan

2. A Groep: Leeftijd  12 t/m 18 jaar maximale hengellengte 9 ,5 meter (Hgv Vaart vrije hengel)

    B Groep: Leeftijd  6 t/m 11 jaar maximale hengellengte 6 meter.

3. Als de deelnemer in het bezit is van zijn/haar stek nummer mag deze zich naar zijn of haar plaats gaan om de materialen voor te gaan bereiden. Dus hengel optuigen, peilen, en het voer voor bereiden. Nog niet voeren.

4. Hulp bieden bij de opbouw is toegestaan door derden.  Bij de B jeugd is extra hulp tijdens het vissen toegestaan. Bij de A jeugd is hulp tijdens het vissen toegestaan door een van de jeugdcommissie leden of daarvoor aangestelde persoon.

5. Pas na het eerste signaal (aanvang wedstrijd) mag er gevist en gevoerd worden. Zwaar voeren mag tot 5 minuten na aanvang van de wedstrijd. Daarna mag je alleen nog kleine voerballetjes toevoegen. Je mag alleen voeren vanaf de gelote visstek.  Een katapult is verboden.

6. Er mag worden gecupt tijdens de wedstrijd. Cuppen is voer op de plek brengen via een soort kommetje aan de hengel. Cuppen en vissen mag. ( een cup stok wordt niet gezien als een hengel.)

7. Na het tweede signaal is de wedstrijd beëindigt. Alle aangeslagen vis (die aan de haak zit) telt dan nog mee.

8. Het vissen en/of voeren met voer, dat niet op natuurlijke wijze gekleurd is, rode maden, vers de vase is niet toegestaan.

9. Het gebruik maken van een voerboot en of visvinder is niet toegestaan.

10. Alle gevangen vis telt met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling.

11. Elke deelnemer, is verplicht de gevangen vis zodanig te behandelen dat er voor tijdens en na de wedstrijd geen schade aan de vis kan worden toegebracht. Zo kan bijvoorbeeld een karper tussen tijdig gewogen worden. De deelnemer dient de vis aan te bieden aan de weegploeg. Het leefnet waarin de vis bewaard moet worden moet minimaal een diameter hebben van 40 cm en een lengte van 2,5 meter met een maaswijdte van 6 mm. Het moet van knoop loos gevlochten en zacht materiaal hebben.

12. Tijdens het eindsignaal gehaakte vis telt mee.

13. Indien het onweert voor de aanvang wedstrijd dan kan de wedstrijdleiding beslissen om de aanvang van  de wedstrijd tijdelijk uit te stellen. Verandert het weerbeeld niet dan wordt de wedstrijd afgeblazen. Wanneer het tijdens de wedstrijd gaat onweren en er is op dat moment 50% of meer van de tijd gevist dan wordt de vis gewogen (indien verantwoord) en wordt de wedstrijd meegeteld voor het klassement. Is er minder dan 50% van de tijd gevist dan wordt de wedstrijd in zijn geheel over gevist. Het geven van één geluidssignaal geeft aan dat de wedstrijd tijdelijk wordt onderbroken. Iedere deelnemer is dan verplicht om de hengel uit het water te halen. Wanneer de wedstrijd weer kan worden hervat wordt dit opnieuw kenbaar gemaakt door het geven van één geluidssignaal. Zijn de weersomstandigheden zo slecht dat het niet verantwoord is om verder te vissen, dan wordt dit aangegeven met twee geluidssignalen.

14. Behalve aansprakelijkheid in gevolge van het Burgerlijk Wetboek, aanvaardt de Hengelsportvereniging Het Vette Baarsje geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan één der leden, deelnemers, toeschouwers of controleurs dan wel schade aan eigendommen van deze door diefstal, verlies, beschadiging of op enigerlei andere wijze voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd.

15. Men dient te allen tijde, tijdens de wedstrijd, in het bezit te zijn van vereiste visdocumenten. Men dient deze visdocumenten op eerste verzoek tonen aan een controleur of aan een persoon met opsporingsbevoegdheid.

16. De prijsverdeling is 1 op 2. Bij gelijk gewicht worden de prijzen bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal vissers met gelijke gewicht.

17. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij of zij van dit reglement hebben kennis genomen.

18. Herhaaldelijk tonen van onsportief gedrag vooraf, tijdens na de wedstrijd wordt niet toegestaan.

19. Publiek is verplicht minimaal 5 meter afstand te houden van de vissers. Geluidsdragers (radio etc.) die overlast kunnen veroorzaken voor de andere deelnemers is niet toegestaan. Fietsen en bromfietsen ook buiten de lijn van 5 meter houden, tevens geen overlast veroorzaken van bv bromfiets geluiden.

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jeugdcommissie.