Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Beste allen,

Tijdens de najaarsvergadering is het onderwerp karper uitzetting aan de orde gekomen. Hier zouden wij als bestuur op terug komen. Het bestuur heeft eerder een besluit genomen over de uitzet van karper welke afgelopen voorjaar heeft plaatsgevonden. Er is door het bestuur geen besluit genomen over een uitzetplan van 5 jaren. Uiteraard zijn wij bereid het voorstel zoals dat er ligt verder in behandeling te nemen als dit verzoek bij ons wordt ingediend. 

Na ruim vijftien jaar heeft Henk Derks te kennen gegeven te stoppen als lid van de Commissie Water en Visstand Beheer (CWVB). Een aantal recente gebeurtenissen liggen hier aan ten grondslag. Ook het feit dat Henk Derks deze kar alleen moet trekken was reden voor dit besluit. Henk Derks blijft aan als algemeen bestuurslid en als bestuurslid voor de controlecommissie. 

Helaas betekent dit dat de CWVB op dit moment onbemand is. Graag doen wij een oproep aan onze leden om je aan te melden als lid van deze commissie en als lid van het bestuur. Bij serieuze interesse hiervoor zijn er mogelijkheden om een cursus 'Visstand beheer' te volgen. Interesse hiervoor kan kenbaar gemaakt worden door contact op te nemen met één van de bestuursleden. De contactgegevens zijn te vinden op onze website.

Mocht er onder de karpervissers de wens bestaan dat het uitzetplan verder wordt doorgevoerd, vernemen wij dit graag via een verzoek dat ingediend kan worden bij het bestuur. Een aantal belangrijke punten voor het bestuur zijn: dat er monitoring plaatsvindt op de uitzet, de uitzet onder controle van het bestuur verloopt en dat het uitzetplan tussentijds kan worden aangepast door het bestuur als daar goede redenen voor zijn.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee van dienst te zijn en mochten er vragen zijn dan vernemen wij het graag,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV 'Het Vette Baarsje'