Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Wijziging in wedstrijd parcours.

Voor de ouderen is het parcours op de eerste wedstrijd gewijzigd. Beilerstroom kan niet een goed parcours uitgezet worden.

De eerste wedstrijd is nu op 4 april Bij Nijstad. Let op en geef het door.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Dringende oproep voor een aantal nieuwe bestuursleden !!!
Op dit moment heeft onze vereniging dringend behoefte aan een nieuwe voorzitter.

Namen van kandidaten kan men schriftelijk indienen, tot uiterlijk 3 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris.

J. Bouwknegt, De Schoener 7, 7908 DG Hoogeveen.
E-mail adres : info@hetvettebaarsje.nl

In overeenstemming met het besluit, genomen in de algemene ledenvergadering van 26 november 1990, dient men voor het stemmen bij volmacht een volmacht formulier uiterlijk 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering af te halen bij de secretaris 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2023

Datum : Maandag 17 april 2023

Plaats :  Herman Bavinckhuis. Stoekeplein 4 Hoogeveen

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda :

1.   Opening

2.   Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 26 april 2022

3.   Ingekomen- en uitgaande stukken

4.   Mededelingen

5.   Jaarverslag secretaris 2022

6.   Financieel jaarverslag penningmeester 2022

7.   Verslag kascommissie

8.   Benoeming kascommissie

9.   Verslag accountant

10. Vaststellen contributie 2024

11. Pauze met verkoop loten

12. Begroting 2024

13. Bestuursverkiezing.

Geen aftredende bestuursleden. Wel een dringend verzoek voor het aanmelden van nieuwe bestuursleden. De vereninging is met name op zoek naar een voorzitter.

Namen van kandidaten en tegenkandidaten kan men schriftelijk indienen, tot uiterlijk 3 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris.

J. Bouwknegt, De Schoener 7, 7908 DG Hoogeveen.

E-mail : info@hetvettebaarsje.nl

In overeenstemming met het besluit, genomen in de algemene ledenvergadering van 26 november 1990, dient men voor het stemmen bij volmacht een volmacht formulier uiterlijk 1 week voor aanvang van de algemene ledenvergadering af te halen bij de secretaris dhr. J. Bouwknegt.

14. Rondvraag

15. Sluiting

16. Verloting


 

 

 

 

Federatief nieuws

Bekijk het laatste nieuws van de federatie Oost Nederland via onderstaande link!

Sportvisserij Oost-Nederland

 

Landelijk nieuws

Bekijk het laatste nieuws van Sportvisserij Nederland via onderstaande link!

Sportvisserij Nederland

Bijzondere vangst
 

In de Valkenlaanvijver is door deze sportvissers een meerval gevangen

Ondanks dat deze vis daar niet thuis hoort is het toch bijzonder dat deze vis zich stand houd in de deze vijver