Pagina wordt geladen ...
Vispas
Bestel hier online de vispas

Jeugd krijgt vishengel.

Woensdag j.l was het de eerste praktijkles vissen voor de cursisten van HSV Het Vette Baarsje.

Vooraf waren er al 2 theorie lessen geweest. Deze werden gehouden in het DES gebouw. Tijdens deze lessen werd er veel aandacht besteed aan hoe om te gaan en gebruiken van het materiaal om goed te kunnen vissen. Een hengel kopen is gemakkelijk maar dan! Ook was er veel aandacht voor de vis en zijn milieu( het huis van de vis) Daar komen natuurlijk ook de planten aan bod wat in het water hoort (soms is dat wel heel erg veel)  planten zijn nodig voor de vis om als schuil plaatst te gebruiken maar ook om de eitjes er op of tussen te leggen. En verder zijn er planten nodig voor de zuurstof. Tijdens de eerste praktijk les was het belangrijk om te peilen, hoe diep is het water. Dicht bij vaak ondiep maar 5 meter verder zal het een stuk dieper zijn.  Door met een peil loodje dit te gaan onderzoeken  weet je de structuur al snel van de bodem. Dan het vissen. Wat wil je vangen voorn blei brasem karper etc. etc. De jeugd heeft geleerd waar een vis zwemt met een bovenstandige bek, voorstandige bek of onderstandige bek. Dus wil je op voorn vissen, voorstandige bek heb je meer kans op door net boven de bodem te vissen dan een brasem met een onderstandige bek. Deze vis vindt je vaak strak op de bodem met de haak op de grond. Voor de jeugd was het geweldig dat de eerste brasem werd gevangen. Ik hoorde een van de kinderen zeggen, wat een grote vis. Ook hebben we gezamenlijk nog even een snoek bekeken die rustig op nog geen 10 cm onder water stijf tegen de oever lag te kijken na de jeugd. Prachtig om te zien.

Op het eind van de les kregen alle deelnemers een vishengel met tuigje aangeboden van de cursusleider Bé kleine met de woorden kunnen jullie mooi oefenen voor 5 juni want dan is het de laatste les van de cursus. Dan krijgen alle deelnemers een diploma.